Strona główna
Najbliższy dystrybutor kotłów SAS
Dobierz kocioł

ZMK SAS spółka z o.o.

28-100 Busko-Zdrój
Owczary, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19
fax: +48 41 370 83 10
E-mail: biuro@sas.busko.pl
Linia rozdzielająca

Pomoc Techniczna SAS

Dni robocze godz. 7:00-15:00
tel. +48 41 378 24 57

Linia rozdzielająca

Pomoc Techniczna
Sterowniki - TECH

Dni robocze godz. 7:00-20:00
tel. +33 875 19 20

Linia rozdzielająca

Serwis

Dni robocze godz. 7:00-16:00
tel. +48 41 378 15 00
E-mail: serwis@sas.busko.pl
Linia rozdzielająca

Oprogramowanie sterowników
YouTube
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe z dniem 01.07.2018 wprowadzony zostanie zakaz sprzedaży i montażu kotłów w klasie niższej niż 5.
To ostatnia szansa na zakup kotła z dodatkowym rusztem do palenia awaryjnego drewnem i węglem kamiennym!
PROMOCJA: Kup kocioł SAS MULTI/BIO MULTI w atrakcyjnej cenie bezpośrednio od ZMK SAS
SAS MULTI 14/17kW - 7490 zł brutto | SAS BIO MULTI 14/17kW - 8990 zł brutto

UKŁAD OTWARTY Drukuj

 


Kotły typu SAS przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z obecnie obowiązującymi szczegółowymi przepisami krajowymi lub unijnymi (np. PN-EN 12828:2013-05E Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania).

Jeżeli w instalacji pracującej w systemie otwartym zastosowana jest pompa obiegowa na rurze zasilającej/powrotnej powinien być zamontowany zawór różnicowy, tak, aby w razie braku dostawy energii elektrycznej, czy awarii pompy, zawór mógł się otworzyć a obieg samoczynnie mógł zacząć pracować w systemie grawitacyjnym.

Zaleca się, aby kocioł został podłączony do układu instalacji grzewczej wyposażonej w zawór trój- lub czterodrożny. Zaletą proponowanego sposobu podłączenia kotła jest funkcja ochrony kotła przed „niskotemperaturową korozją", co zapobiega przedwczesnemu jego zużyciu. Minimalna temperatura wody powrotnej do kotła nie powinna być niższa niż 55°C.

 

UWAGA:  Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej nie wolno instalować żadnych zaworów, a rury te oraz naczynie wzbiorcze należy zabezpieczyć przed zamarznięciem w nich wody.

 


 Przykład 1. Schemat ogólny podłączenia kotła typu SAS do instalacji c.o i c.w.u. w układzie otwartym z wymuszonym obiegiem wody oraz zaworem czterodrogowym.

ukl otwarty 1

1 – kocioł SAS, 2 – otwarte naczynie wzbiorcze, 3 – zawór zwrotny, 4 – zawór różnicowy, 5 – pompa obiegowa c.w.u., 6 – zasobnik c.w.u., 7 – zawór czterodrogowy, 8 – pompa obiegowa c.o., 9 – obieg instalacji c.o., RW – rura wzbiorcza, RB – rura bezpieczeństwa, RO – rura odpowietrzająca, RP – rura przelewowa, RS – rura sygnalizacyjna

 

Przedstawione schematy podłączenia kotła typu SAS do instalacji c.o. i c.w.u. są przykładowym rozwiązaniem. Opracowanie schematu instalacji i dobór parametrów technicznych należy powierzyć projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami, a wykonawstwo instalacji powinna przeprowadzić wykwalifikowana osoba.

 

Przykładowe schematy podłączenia kotła na paliwo stałe wraz z sygnałami elektrycznymi obsługiwanymi przez sterowniki przedstawiono również w instrukcji obsługi i montażu regulatora temperatury.

 

Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ